Affinity Photo

Affinity Photo is een pixel bewerker en ontwikkeld door Serif. De software maakt het mogelijk om foto’s te bewerken en wordt door velen gezien als een echt alternatief voor Photoshop. Affinity Photo biedt net als Photoshop gereedschappen om RAW bestanden te openen en te bewerken en zijn er verschillende kleur managers aanwezig zoals RGB, CMYK en LAB. Ook in Affinity Photo is het mogelijk om ‘niet destructief’ te werken. Affinity Photo is beschikbaar voor MacOS,  iPadOS en Windows.

affinity photo