Wat is een clipping-mask / uitknipmasker?

Met een uitknipmasker is het mogelijk om pixels in andere lagen erboven te beïnvloeden. De laag die gebruikt wordt als het masker moet wel transparante delen bevatten om een masker effect te creëren. Want alleen de pixels kunnen worden beïnvloed. Alles wat transparant is wordt genegeerd.

Als je een uitknipmasker wilt maken plaats je de laag (layer) met informatie boven de laag die moet dienen als een masker. Ga tussen de 2 lagen instaan en houdt de ALT ingedrukt. De muiswijzer verandert en bevestig je de handeling met de linker muis.

Je kan meerdere lagen in een uitknipmasker gebruiken zolang ze in dezelfde rij staan.


plaats de laag die je wil laten uitknippen boven de laag met een vorm en transparantieplaats de laag die je wil laten uitknippen boven de laag met een vorm en transparantie

nullHet uitknipmasker krijgt een onderstreping en de laag die uitgeknipt wordt verspringt opzij.


Reactie plaatsen